obrázek

Fyzioterapie a rehabilitace sportovců, sportovní fyzioterapie

  • Kompenzace svalových dysbalancí
  • Prevence přetížení a úrazů
  • Léčba akutních i chronických bolestí
  • Včasný návrat po úraze, operaci
  • Trénink stabilizačního systému
  • Nácvik koordinace a rovnováhy
  • Taping- aplikace tejpovacích pásek
  • Spolupráce s trenérem
Mobilizace kolenního kloubu
Mobilizace kolenního kloubu